Μέθοδος
ξηράς βελόνας

Το Dry needling είναι μια σύγχρονη θεραπεία που έχει σχεδιαστεί για να απαλύνει τον μυϊκό πόνο.

Πως λειτουργεί;

Τοποθετείται στην περιοχή της νευρομυϊκής σύναψης, με σκοπό να απενεργοποιήσει κάποιο μυϊκό σημείο πυροδότησης (muscular trigger point), το οποίο μπορεί να προκαλεί τοπικό ή αναφερόμενο πόνο. Η ένθεση της βελόνας προκαλεί μια αντανακλαστική τοπική μυϊκή σύσπαση (local twitch responce), που καταγράφεται ηλεκτρομυογραφικά, η οποία μέσα από μια ακολουθία γεγονότων (εκπόλωση ιόντων ασβεστίου, αύξηση τοπικής κυκλοφορίας, αύξηση τοπικών ενδορφινών κτλ) χαλαρώνει το μυ.

Με τη μείωση του μυϊκού σπασμού μειώνεται ο πόνος, τοπικός ή αναφερόμενος και αποκαθίσταται η τροχιά της κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η θεραπεία μιας αυχενογενούς κεφαλαλγίας, ενός ψευδοριζιτικού πόνου του κάτω άκρου και γενικά ενός μυϊκά αντανακλώμενου πόνου.

Διαφορά Dry Needling και Παραδοσιακού Βελονισμού

Το dry needling δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τον παραδοσιακό βελονισμό, καθώς παρότι χρησιμοποιεί το ίδιο μέσο, η φιλοσοφία εφαρμογής είναι τελείως διαφορετική.

Κατά τον παραδοσιακό βελονισμό οι βελόνες εισάγονται στο σώμα με σκοπό να δώσουν ερεθίσματα που θα κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς αυτοΐασης και θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση του οργανισμού.

Το dry needling στηρίζεται στην απενεργοποίηση των trigger point, τα οποία βρίσκονται στους μυς και στην περιτονία. Αυτά ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για τον πόνο τόσο στην περιοχή του προβλήματος, όσο και μακριά από αυτό. Η απενεργοποίηση των σημείων αυτών, ακολουθούμενη από εξατομικευμένο ασκησιολόγιο μειώνει ή εξαφανίζει τα συμπτώματα πόνου και βελτιώνει τη λειτουργικότητα των μυών και των αρθρώσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο