Μέθοδος
Schroth

Η Schroth method είναι μέθοδος αντιμετώπισης της σκολίωσης, κύφωσης και της λόρδωσης για ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Η Schroth method είναι επισήμως αναγνωρισμένη από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που χρησιμοποιεί ειδικές εξατομικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης.

Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση (Auto-correction) της σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης ( Self-elongation), στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής (Rotational Angular Breathing) και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (Activities of daily living training).

Αρχές διόρθωσης
της μεθόδου Schroth

σύμφωνα με το Barcelona Scoliosis Physical Therapy School:

  • Διορθώσεις της λεκάνης (5 pelvic corrections)
  • Επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης, με σταθερές τις διορθώσεις της λεκάνης και την τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση (Self-elongation, with a stable pelvis and 3D auto-correction, control of internal volumes)
  • Ασύμμετρος ευθειασμός στο οβελιαίο ή προσθιοπίσθιο επίπεδο (Asymmetrical sagittal straightening)
  • Αύξηση των διορθώσεων στο μετωπιαίο επίπεδο (Increase frontal plane corrections)
  • Στροφική αναπνοή (Rotational Angular Breathing)
  • Αύξηση της μυϊκής ενεργοποίησης, με ταυτόχρονη διατήρηση όλων των παραπάνω διορθώσεων (Muscle activation, by keeping all the corrections, 12 sec )
Μετάβαση στο περιεχόμενο