Οι κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) ορίζουν ως ένδειξη θεραπείας με κηδεμόνα τις σκολιώσεις που ξεπερνούν τις 25 μοίρες, όταν το παιδί βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης Risser 0-3.

             Στους ενηλίκους ή σε παιδιά στο τέλος της ανάπτυξης δεν υπάρχει ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα.

           Με την κατάλληλη εφαρμογή ενός προγράμματος Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) πολλά παιδιά μπορούν να αποφύγουν την εφαρμογή κηδεμόνα, όπως σε μια περίπτωση οριακής ένδειξης για κηδεμόνα, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση και ταυτόχρονη τακτική παρακολούθηση από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή και ο κηδεμόνας να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση ραγδαίας επιδείνωσης.

Το 2003 μια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν η διόρθωση μέσα στον κηδεμόνα είναι λιγότερη από 20%, ο κηδεμόνας δεν είναι καλή ιδέα , ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι αν η καμπύλη της σπονδυλικής στήλης δεν βελτιώνεται τουλάχιστον κατά 20%, ίσος δεν έχει κατασκευαστεί σωστά ο κηδεμόνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο